Posts

റിഞ്ചു അച്ഛനോട് അഞ്ചു ചോദ്യങ്ങൾ.

Image
ഹുമാനപ്പെട്ട റിഞ്ചു അച്ഛൻ ക്രിസ്തീയ സ്നാനത്തെക്കുറിച്ചു ഇരുപത്തഞ്ചു ചോദ്യങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കൂടി ചോദിക്കയുണ്ടായി അദ്ദേഹത്തി ന്റെ  ചോദ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം പലരും വചനാടിസ്ഥാനത്തിൽ മറുപടി നൽകിയതുകൊണ്ടു ആ ചോദ്യങ്ങൾക്കു മറുപടി ഞാനിവിടെ കുറിക്കുന്നില്ല (ആവശ്യമെങ്കിൽ നൽകുന്നതാ ണ്) എന്നാൽ റിഞ്ചു അച്ഛനോട് അഞ്ചു ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ് (ഒത്തിരി ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു അച്ഛനെ ഇപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നില്ല) മറുപടിയുണ്ടെങ്കിൽ നൽകുക. ഡാർവിന്റെ പരിണാമ സിദ്ധാന്തത്തിൽ നമുക്കിങ്ങിനെ അനുമാനിക്കാം എന്ന് പലയാവർത്തി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അച്ഛൻ പലപ്പോഴും പ്രസംഗമദ്ധ്യേ എനിക്ക് മനസ്സിലായതിങ്ങനെയാണ്, ഞാൻ മനസിലാക്കിയിരിക്കുന്നതിങ്ങിനെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്കു അച്ഛനു മനസ്സിലായതി ന്റെയും,അച്ഛൻ മനസ്സിലാക്കിയതിന്റെയും വെളിച്ചത്തി ലല്ല വചനാടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കണം മറുപടി നൽകേണ്ടത് എന്ന് വിനയപൂർവ്വം ഈ അവസരത്തിൽ ഓർപ്പിക്കട്ടെ. ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും ജനം വിലയിരുത്തുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. 
സ്നാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അച്ഛന്റെ പ്രഭാഷണത്തിൽ ശിശു സ്നാനം ശരിയാണെന്നു സ്ഥാപിക്കുവാൻ  പുതിയനിയമത്തിൽ സ്നാനമേറ്റ …

പെട്ടകം ചുമക്കുന്ന വിരുതന്മാർ

Image
കാശവും ഭൂമിയും ഒഴിഞ്ഞു പോകും  എന്റെ വചനങ്ങളോ ഒഴിഞ്ഞു പോകയില്ല എന്ന വാക്ക്യം  മത്തായി സുവിശേഷത്തിൽ (മത്തായി 24:35) നാം വായിക്കുന്നു ദൈവ വചനം മനുഷ്യൻ സകല സൽപ്രവർത്തിയ്ക്കും വക പ്രാപിച്ചു തികഞ്ഞവൻ ആകുവാനും, ഗുണീകരണത്തിനും,ശാസനത്തിനും,നീതിയിലെ അഭ്യാസനത്തി നും  ഉള്ളതാണെന്നു പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ ലേഖനത്തിൽ നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു (2 തിമഥി 3 :16)  ശമുവേൽ പ്രവാചകന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ നടന്ന ഒരു സംഭവം വേദപുസ്തകത്തിൽ ദൈവാത്മാവ് രണ്ടു പ്രാവശ്യം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇപ്രകാ രമാണ് അന്ന്  ദാവീദ് യഹോവയെ ഭയപ്പെട്ടു പോയി (2 ശാമുവേൽ 6:8) (1 ദിന 13:12)   എന്ന് എന്ന ചോദ്യത്തിന് വിശദമായ മറുപടി നമുക്കവിടെ വായിക്കുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഫെലിസ്ത്യരുടെ അടുത്തു നിന്നും വന്ന യഹോവയുടെ പെട്ടകം കുന്നിന്മേലുള്ള അബീനാദാബിന്റെ വീട്ടിൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. ദാവീദ് പെട്ടകം കൊണ്ടുവരാനായി മുപ്പതിനായിരം വിരുതന്മാരുമായി   പോകുകയും പെട്ടകം പുതിയ കാളവണ്ടിയിൽ കയറ്റുകയും വരുന്ന വഴിയിൽ കാള വിരളുകയും ഉസ്സ പെട്ടകം പിടിക്കുവാൻ കരം നീട്ടിയതിനാൽ താൻ മരിക്കുകയും ചെയ്തു ഈ പെട്ടകം ഓബേദ്‌ ഏദോമിന്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടു വയ്ക്കുകയും ദൈവം ആ കുടുംബത്തെ അനുഗ്രഹിച…

തങ്കുവിന്റെ സുവിശേഷവും ലോറൻസിന്റെ ഉപദേശവും

Image
ത്മീയതയുടെ മറ പിടിച്ചു കൊണ്ടാണ് തട്ടിപ്പുകൾ എല്ലാ കാലത്തും അരങ്ങേറിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് ചരിത്രം വായിച്ചാൽ  മനസ്സിലാകും പല കാലത്തും പല മതങ്ങളിലും വ്യത്യസ്തതരത്തിലാ യിരിക്കും അങ്ങിനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുക പ്രവാചക മുടിയുടെ പേരിൽ മുസ്ലീങ്ങളും,സിദ്ധനും നന്ന്യാസികളും ബാബമാരു മായി ഹിന്ദുമാർഗ്ഗത്തിലും, കാണിക്ക വഞ്ചിയും, അരി, പിടി തമുക്ക് നേർച്ചകളു മായി ക്രയ്സ്തവരും അരങ്ങു വാഴുമ്പോൾ വേർപെട്ടവർ എന്നറിയപ്പെ ടുന്നവരിലും ഇതുപോലുള്ള പ്രതിഭാസങ്ങൾ ചേക്കേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ധനസമ്പാദനത്തിനായി ഉപദേശ പിശകുകൾ പ്രസംഗിച്ചു കൊണ്ടാണ് പലരും ഈ രംഗത്തേയ്ക്ക് പാഞ്ഞടുക്കുന്നത്‌ പെന്തക്കോസ്തു വേദികളിൽ പ്രസംഗം ആരംഭിക്കുകയും അവരിൽ നിന്നും കിട്ടിയ നന്മകൾകൊണ്ട് ഉപജീവനം നടത്തുകയും വേദികൾ കുറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ ( പ്രസംഗത്തിന്റെ നിലവാരമില്ലായമായാണ് കാരണം) ഞങ്ങൾ പെന്തക്കോസ്തുകാരല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ജനത്തിനിടയിൾ കള വിതയ്ക്കുവാൻ ദുരുപദേശകർ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്  പരിശുദ്ധാത്മാവിനു സ്ത്രീ സ്വഭാവം ഉണ്ടെന്ന് ജോൺ ലോറൻസും പഴയ നിയമം വേണ്ട പുതിയ നിയമം മതി എന്നു പഠിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് തങ്കുവും കച്ചവട വേഷത്തിൽ വീണ്ടും ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് …

സ്നേഹിതനൊരു കത്ത്.

Image
പ്രിയ സ്നേഹിതാ,താങ്കള്‍ക്കു സുഖമെന്ന് കരുതുന്നു,നിങ്ങളില്‍  കൂടുതല്‍പേരെയും സോഷ്യൽ മീഡിയ തുടങ്ങിയവയിലൂടെ മാത്രമേ പരിചയമുള്ളൂ.നേരില്‍ക്കാണുവാന്‍ വിചാരിച്ചാലും സമയവും സൌകര്യവും അതിന്‌ അനുവദിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വരികളിലൂടെ താങ്കളുമായി സന്ധിക്കുവാന്‍ ആഗ്രഹിച്ചത്‌.കേരംതിങ്ങും കേരള നാട്ടില്‍ ജനിച്ചു വളര്‍ന്ന നമ്മള്‍ അതിലെന്നും അഭിമാനിച്ചിട്ടെയുള്ളൂ.പച്ചപ്പുതപ്പണിഞ്ഞ നെല്പാടങ്ങളും,തല ഉയര്‍ത്തി നില്‍ക്കുന്ന ഗിരിശ്രിഗംങ്ങളും,മഞ്ഞുമൂടിയ താഴ്വരകളെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു നില്‍ക്കുന്ന ഭൂപ്രദേശവും,വളഞ്ഞു പുതഞ്ഞു പതഞ്ഞൊഴുകുന്ന വെള്ളാരം പുഴകളും,വശ്യമനോഹാരിതയില്‍ മനം കുളിര്‍പ്പിച്ച് കാനനത്തിന്റെ ശീതളച്ചായയിലേക്ക് നമ്മെ നയിക്കുന്ന വൃക്ഷലതാതികളുടെ ഭംഗിയും നമുക്ക് മാത്രം അവകാശപ്പെട്ടതാണ്.   കിഴക്ക് തല ഉയര്‍ത്തി നില്‍ക്കുന്ന സഹ്യപര്‍വ്വതനിരയും പടിഞ്ഞാറ് അറബിക്കടലും കേരളത്തെ കൂടുതല്‍ സുന്ദരിയാക്കുന്നു. കോടമഞ്ഞിന്റെ കുളിരില്‍ നീലക്കുറിഞ്ഞിയുടെ കഥ പറയുന്ന മൂന്നാറും വന്യമൃഗങ്ങളുടെ കാണാക്കാഴ്ച ഒരുക്കുന്ന തേക്കടിയും അസ്തമയങ്ങളോട്  ഒരിക്കലും പരിഭവപ്പെടാത്ത കന്യാകുമാരിയും കൈക്കുടന്നയില്‍ നന്മ മാത്രം അള…

ശൂലേംകാരീ മടങ്ങി വരിക

Image
സത്യവേദപുസ്തകത്തിലെ എടുത്തുപറയത്തക്ക ചിന്തകളില്‍ ഒന്നാണ് 'മടങ്ങിവരിക' ദൈവത്തില്‍ നിന്നും പിന്മാറിപ്പോയ യിസ്രായേല്‍ ജനം മിസ്രയീം എന്ന അഴകുള്ള പശുക്കിടാവിനെ തഴുകി തോളിലെ ടുത്തു  ആരാധിച്ചു മുന്നോട്ടു നീങ്ങവെ ദൈവം മോശയെ എഴുന്നേല്‍പ്പിച്ചു കനാന്‍ നാടിന്റെ അനുഗ്രഹ ത്തിലേക്ക് അവരെ കൊണ്ടുവന്നു പിന്നീടും തന്റെ ജനത്തിനുണ്ടായ പിന്മാറ്റം ചികിത്സിച്ചു സുഖപ്പെടു ത്തുവാന്‍ ദൈവം പ്രവാചകന്മാരെ നിയോഗിച്ചത് വേദപുസ്തകത്തില്‍ കാണുവാന്‍ സാധിക്കും.പ്രവാചകന്മാര്‍ തെരുവോരങ്ങ ളില്‍ നിന്ന് കൊണ്ട്  ദൈവജനത്തിനു മടങ്ങി വരവിന്റെ ആഹ്വാനം കൊടുത്തു.കണ്ണുനീരിന്റെ പ്രവാചകന്‍,കളിക്കാരുടെ കൂട്ടത്തില്‍ ഇരിക്കാത്തവന്‍ എന്നെല്ലാം  വിശേഷിക്കപ്പെട്ട യിരമ്യാ പ്രവാചകന്‍ എഴുതി (യിരമ്യ8:7) ആകാശത്തിലെ പെരുഞ്ഞാര തന്റെ കാലം അറിയുന്നു, കുറുപ്രാവും, മീവല്‍പക്ഷിയും,കൊക്കും മടങ്ങിവരവിനുള്ള സമയം അനുസരിക്കുന്നു എന്റെ ജനമോ യഹോവയുടെ ന്യായം അറിയുന്നില്ല.ചില പക്ഷികള്‍ക്കു പോലും അറിയാം ചില ദിവസങ്ങള്‍ അല്ലെങ്കില്‍ ചില മാസങ്ങള്‍ കഴിയുമ്പോള്‍ അവര്‍ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകേണ്ടതാണെന്നു മാത്രമല്ല അവര്‍ അതു കൃത്യമായി അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു…

ടിജോ ആരാധകനുള്ള മറുപടി

Image
ദുരുപദേശങ്ങൾക്കെതിരെ ശക്തമായ നിലപാടു സ്വീകരിച്ചിരുന്ന ഒരു ദൈവദാസൻ ടിജോ തോമസ് എന്ന ഫോറൻസിക് പ്രവാചകന്റെ ശുശ്രൂഷകളെ അംഗീകരിച്ചു കൊണ്ടും,പെന്തക്കോസ്തു വിശ്വാസങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്തു കൊണ്ടും താൻ നൽകിയ വിശദീകരണത്തിന്റെ ഓഡിയോ ക്ലിപ്പ് കേൾക്കുവാൻ ഇടയായി.അതിൽ ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്ന ആരോപണങ്ങൾക്ക് ചോദ്യോത്തരമായി മറുപടി നൽകുകയാണിവിടെ.  ചോദ്യം (1) ദുരുപദേശത്തിനു കൂട്ടു നിൽക്കുന്ന വ്യക്തിയല്ല ഞാൻ, നിർമ്മല   മനഃസാക്ഷിയോടെ ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ.?  ഉത്തരം:ഫറവോൻ ഇട്ടു കൊടുത്ത ചാരു കസേരയിൽ കിടന്നു കൊണ്ട് ഫറവോനു ഞാനിനി അടിമയല്ല എന്ന് പാടിയത് പോലെ തോന്നി ഈ വാചകം കേട്ടപ്പോൾ,നിർമ്മല മനഃസാക്ഷിയോടെ ജീവിക്കുമ്പോൾ നിർമ്മല സുവിശേഷവും പറയുവാൻ താങ്കൾ ബാധ്യസ്ഥനാണ് (വക്രബുദ്ധിയുടെ സുവിശേഷമല്ല പ്രസംഗിക്കേണ്ടത്)  ചോദ്യം (2)  പെന്തക്കോസ്തുകാർ അത്ഭുതങ്ങളെയും അടയാളങ്ങളെയും അംഗീകരിക്കുന്നില്ല?  ഉത്തരം:പെന്തക്കോസ്തുകാർ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ ചെയ്യുന്ന അത്ഭുതങ്ങളെ വിമർശിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ അത്ഭുതങ്ങൾ എന്ന പേരിൽ കാട്ടിക്കൂട്ടുന്ന ശപിക്കലും,ഊതല്,ഉന്തൽ തുടങ്ങിയ ശുശ്രൂഷകളെ വചനാടിസ്ഥാനത്തിൽ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല.  ചോദ്യം (3)പൗലോസ…

ന്യൂ ജനറേഷൻ മുറിവൈദ്യന്മാർ

Image
മനുഷ്യന്റെ ഓരോ കാര്യ സാധ്യത്തിനു വേണ്ടിയും പ്രത്യേകം ദൈവങ്ങളെ മതങ്ങളിൽ   കാണുവാൻ കഴിയും ഹൈന്ദവ മതത്തിൽ ലക്ഷ്മി ഐശ്വര്യത്തി നും,പാർവ്വതി ശക്തിയ്ക്കും ,സരസ്വതി വിദ്യ ലഭിക്കുന്നതിനും  വേണ്ടിയാണ് നാമധേയ ക്രൈസ്ത വരിൽ ഗീവര്ഗ്ഗീസ് പാമ്പിൻറെ പേടിയിൽ നിന്നും, സെബസ്റ്റ്യനൊസ് പകർച്ചവാദി, യൂദ ഉധിഷ്ട്ട കാര്യത്തിനും   സമീപിക്കാവുന്ന ദൈവങ്ങളാണ്.ന്യൂ ജനറേഷൻ പെന്തക്കൊസ്ഥിന്റെ  കാര്യവും ഇതിൽ നിന്നും ഒട്ടും  വിഭിന്ന മല്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ എത്തി ചേർന്നിരിക്കുന്നു. ഉദര രോഗങ്ങൾക് താരു, അനുഗ്രത്തിനും,(കവിഞ്ഞൊഴുകുന്ന അനുഗ്രഹം) ശാപം മുറിക്കുവാനു മായി തങ്ങു,തോമസ്സുകുട്ടി. ആത്മാവിന്റെ മൊത്ത വ്യാപാരി ഫിന്നി,ബാധ വിഷയങ്ങൾക്ക്‌ അഞ്ചൽക്കാരൻ, നൃത്തവും പാട്ടും പഠിക്കണമെങ്കിൽ യുനസ് ബൂനൽ തന്നെ വേണം,സൈക്കിൾ  മാറ്റി വേഗം കാറു വേണമെങ്കിൽ കണ്ടത്തിൽ അമ്മാമ, രോഗ വിവരം മൊബൈലിലൂടെ അറിയാൻ  ഡാമിയനും ,ക്ഷമയും. ക്രിസ്തുവും,യേശുവും എന്ന വിഷയത്തെ കുറിച്ച്  പഠിക്കണമെങ്കിൽ (ആധികാരികമായി മാത്രം) പണ്ഡിതനായ റൈസൻ,വാപൊളിക്കുന്നവർ ക്കെല്ലാം തിരുമേശ വേണമെങ്കിൽ സജിത്ത്... etc.

    സാത്താൻ സൂത്രശാലിയാണ് ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും വളരെ തന്ത്രപരമായി ദൈവസഭയിൽ ക…

ഗോപാല കൃഷ്ണൻ സാറിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ശത്രു

Image
ഹു:ഗോപാലകൃഷ്ണൻ സർ ഹിന്ദു ക്കൾക്ക് അഞ്ചു ശത്രുക്കൾ ഉണ്ട് അതിൽ രണ്ടാമത്തെ ശത്രു ക്രിസ്ത്യാനികളാണെന്നും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കൂടി പറയുകയുണ്ടായി മാത്രമല്ല താൻ എസ്സ്.എൻ.ഡി.പി, എൻ.എസ്സ്.എസ്സ് മുതലായവരുടെ മീറ്റിങ്ങിൽ ഇതു പ്രസംഗിക്കുകയും അവരെല്ലാം തന്റെ ആശയത്തോടു യോജിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നും താൻ പ്രസ്താവിച്ചു.ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഹിന്ദുക്കളുടെ ശത്രുക്കളാണെന്നു  പറയുന്ന തിന്റെ   ചേതോ വികാരം എന്താണ്? ഇന്ത്യയിലെ ഏതു വർഗ്ഗീയ കലാപ ത്തിലാണ് ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് പങ്കുണ്ടായിരുന്നത്,എവിടെയാണ് ക്രിസ്ത്യാ നികൾ നിർബന്ധിത മതപരിവർത്തനം നടത്തിയിട്ടുള്ളത്,ഏതു ക്ഷേത്രമാണ് തകർത്തിട്ടുള്ളത്,ഹിന്ദു വർഗ്ഗീയ വാദികൾ പള്ളികൾ പൊളിച്ചപ്പോളും, പ്രാർത്ഥനാ കൂട്ടങ്ങളിൽ ഭീകരാന്തരീക്ഷം സൃഷ്ട്ടിച്ചപ്പോളും ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഹർത്താൽ നടത്തുകയോ പൊതുമുതൽ നശിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ?   ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണത്തിനു മുട്ടുള്ളവനു ഭക്ഷണം നൽകിയതും, ആതുരാ ലയങ്ങൾ തുടങ്ങിയതും അവർണ്ണർക്ക് നിഷിദ്ധമായിരുന്ന വിദ്യാഭ്യാസം നൽകിയതുമാണോ തെറ്റായി പോയത് നിങ്ങൾ അയിത്തവും,ജാതിയുടേയും പേരിൽ അകറ്റിയവരെ ഞങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചതാണോ തെറ്റായി പോയത്.വ്യക്തി സ്വാതന്ത്രത്തിൽ പ്രധാനപ്പെ…

ആർ. എസ്സ്. എസ്സിനെ ഭയക്കേണ്ട ആവശ്യമെന്ത്?

Image
കേരളത്തിൽ വിവിധയിടങ്ങളിൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കെതിരെ ആർ എസ്സ്. എസ്സു കാർ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അക്രമങ്ങൾ തികച്ചും അപലനീയമാ ണെന്നതിൽ സംശയമില്ല ഇങ്ങിനെ യുള്ള അക്രമങ്ങൾക്കെതിരെ സോഷ്യ ൽ മീഡിയയിൽ പലരും എഴുത്തു കളും, വീഡിയോകളുമായി രംഗത്തു വരാറുണ്ട് എന്നാൽ ഇവരിൽ ഭൂരി ഭാഗം പേരും അക്രമം നടത്തിയ ആർ എസ്സ് എസ്സിനെ കുറിച്ചു ഒരു വാക്കു പോലും പറയാറില്ല ക്രിസ്ത്യാനികൾ ആർ. എസ്. എസ്.നെ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമെന്താണ്? ആർ.എസ്.എസ്സിന്റെയും, വി,എച്,പി, സംഘപരിവാർ, ശിവസേന, ബജ്‌രംഗ്ദൾ എന്നിവരുടെ അജണ്ട ഇന്ത്യയിൽ താമസിക്കുന്നവർ ഹിന്ദുമതം സ്വീകരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യാ വിട്ടു പോകുക എന്നതാണ് ക്രിസ്ത്യാനികളെ പീഡിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് ഹിന്ദു രാഷ്ട്രം പടുത്തു യർത്താ മെന്ന ആർ എസ്സ് എ സ്സിന്റെ  ചിന്ത വെറുതെയായാണ് കാരണം ക്രിസ്ത്യാ നികൾ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ട സ്ഥലത്തു സഭകൾ വളർന്ന ചരിത്രമാണ് ക്രിസ്ത്യാ നികൾക്കുള്ളത്.ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യ ഭരിച്ചപ്പോൾ മതപരിവർത്തന മായിരുന്നു അവരുടെ ലക്ഷ്യമേങ്ങിൽ എന്നേ ഇന്ത്യ ക്രിസ്ത്യൻ രാഷ്ട്രം ആകുമായിരുന്നു എന്നാൽ അവർ  ഇന്ത്യൻ ജനതയ്ക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം നൽകിയപ്പോൾ വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിച്ചവർ ഉയർന്ന കുലജാതികളുടെ കള്ളത…